Baza WiedzyModuły pomocnicze do księgowania GTU → Wykaz kodów GTU

Wykaz kodów GTU

Jakie są wymagane kody GTU? Co oznacza kod MPP, FP? Jaki kod będzie właściwy dla mojej działalności?

Kody GTU zostały określone w rozporządzeniu. » zobacz je

Przykładowe kody GTU są następujące:

MPP: transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

RO: dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących

WEW: dokument wewnętrzny

FP: faktura wystawiona do paragonu fiskalnego

IMP: podatek naliczony z tytułu importu towarów

VAT_RR: faktura VAT RR

MK: faktura podatnika, który wybrał metodę kasową

01: alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie

02: benzyny, gaz płynny, oleje napędowe, biopaliwa

03: olej opałowy, oleje smarowe

04: wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

05: odpady

06: urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich

07: pojazdy i części samochodowe

08: metale szlachetne i nieszlachetne

09: leki, produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne

10: budynki, budowle i grunty

11: usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

12: usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, badania naukowe i prace rozwojowe

13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej

SW: dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

EE: usługi telekomunikacyjnych, nadawcze i elektroniczne

TP: podmiotów powiązanych

MR_T: świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży

MR_UZ: dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży

W programie ujęto szerszą listę. Można także ręcznie dopisać własne kody nie ujęte w tej liście, kolejne kody oddziela się spacją.

Obowiązek oznakowania GTU co do zasady jest zamknięty. Oznacza się tylko te dokumenty, które tego wymagają, i tylko w zakresie, w jakim to jest wymagane.

Część kodów program nadaje automatycznie, ale tylko w oczywistych przypadkach. Na przykład faktura w mechanizmie podzielonej płatności zawsze musi mieć oznaczenie MPP, faktura VAT RR ma oznaczenie VAT_RR.

Dla Twojej wygody możesz wcześniej wprowadzić typowe kody GTU. » zobacz jak

Faktura powiązana z paragonem ma zawsze kod FP.

Paragonów nie oznacza się, bo nie trafiają one indywidualnie do JPK. Paragony księgowane są zbiorczo z oznaczeniem RO.

Zobacz także

Kody na fakturach Co to są kody GTU? Jak wprowadzić kody GTU do faktury? Czy GTU trzeba drukować na fakturze?
Podstawy GTU Jakie są podstawowe informacje z księgowaniem GTU?
Raport fiskalny RO Jak wprowadzić raport fiskalny? Jak wykonać raport RO?
Stałe kody GTU Jak wprowadzić stałe kody GTU? Czy za każdym razem muszę wprowadzać kody GTU do faktury?