Automatyczna instalacja Edge WebView2 Runtime


Jak zainstalować Edge WebView2 Runtime? Czy jest dostępna automatyczna instalacja?

Użycie którejś z funkcji obsługującej zawartość aktywną powoduje uruchomienie wbudowanej przeglądarki Edge WebView2 Runtime. Ten komponent jest dostępny systemowo i pracuje w tle. Może się zdarzyć jednak, że komponent ten jeszcze nie został zainstalowany.

Pakiet JZK 365 rozpozna ten stan, proponując instalację automatyczną.

Standardowo rozszerzenie Edge WebView2 Runtime instalowane jest podczas normalnego procesu instalacyjnego Pakietu JZK 365. Jeśli z jakiegoś powodu rozszerzenie nie zostało zainstalowane, zawartość aktywna nie będzie dostępna. Zawartość aktywna to istotna część aplikacji. » zobacz więcej

Na dysku powinien jednak znajdować się program instalacyjny Edge WebView2 Runtime, gotowy do użycia. Jeśli go jeszcze nie ma, zostanie pobrany:


Po pomyślnym pobraniu zobaczysz potwierdzenie:


Teraz instalator powinien być już gotowy do użycia.


Jeśli odpowiesz Nie, instalacja nie zostanie przeprowadzona. Zawartość aktywna będzie niedostępna w tej sesji aplikacji. Zamiast zawartości aktywnej będziesz widzieć puste panele. Część funkcjonalności aplikacji nie będzie działać.

Wybierz Tak, aby zaakceptować instalację. Instalator zostanie uruchomiony po zamknięciu aplikacji. Zamknij teraz aplikację.


Nastepnie instalacja przebiegnie automagicznie:


Do pobrania może być nawet 100MB danych. To trochę potrwa. Poczekaj cierpliwie. Zobaczysz następnie inny komunikat:


Poczekaj cierpliwie na zakończenie instalacji.

Jeśli coś pójdzie nie tak, zobaczysz komunikat podobny do tego:

W takim wypadku wykonaj instalację ręcznie. » zobacz jak

2021-04-27

internet instalacja

· Pozostałe tematy
· Zamów Abonament Serwisowy
· Zaloguj się